Värdefull gemenskap

Ett stark varumärke är värdefullt på många sätt för företag/organisationer. – Det bygger en värdegemenskap både internt och externt, berättar kommunikationsstrategen Roger Wikström på TR i Skellefteå.

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer kopplat till ett namn, en tjänst eller en produkt.

Johan Anselmsson, forskare vid Lunds universitet, hävdar att det som är gemensamt för välkända varumärken är att samtliga utgår från en stark produkt. 

– De håller vad de lovar och lever upp till förväntningarna, men den kanske mest betydande egenskapen är förmågan att skapa en gemensamhetskänsla kring varumärket, säger han till tidningen SvD.

Roger Wikström förklarar att ett varumärke är den koncentrerade essensen av allt som företaget/organisationen står för.

– Ju mer man kan koka ned i det, både innehållsmässigt och grafiskt, desto bättre.

Nikes slogan Just do it!, Apples stiliserade äpple och tidningen Aftonbladets typsnitt är, enligt honom, goda exempel på framgångsrika koncept.

 

Stor arbetsgemenskap

Om ett varumärke ska bli framgångsrikt måste det ha bärande värderingar som folk, både externt och internt, inspireras av.

– Internt handlar det främst om att det ska kännas viktigt att jobba för varumärket. Annars har man ju ingen draghjälp av personalen.

Han nämner åter Apple, som är en av hans stora förebilder i mycket, som ett gott exempel.

– Den enorma arbetsgemenskapen på företaget bidrog till dess framgångar med första Mac-datorn.

Han påpekar vidare vikten av att vårda och bygga varumärket.

– Den som inte gör det riskerar att hamna i händerna på någon annan som definierar vad det står för.

 

Leva som man lär

När väl ett företag eller en organisation har formulerat varför man finns till, vilket erbjudande man har och vad man kan hjälpa människor med behöver man också löpande mätpunkter som håller en på rätt kurs.

– Man måste alltid leva som man lär. Annars slår det tillbaka mot företaget eller organisationen, säger Roger Wikström.