Foto: P-O Sjödin

Två askgravlundar invigda

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan Skellefteå har invigt två nya askgravlundar i Skellefteå i höst. En på Alhems kyrkogård, som fått namnet Stillhetens dal, och en på Sunnanå kyrkogård.

Ulrika Markgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan Skellefteå, inledde invigningen av den andra askgravlunden på Alhems kyrkogård med att hälsa ett 30-tal åhörare välkomna till ”den här vackra platsen”.

– Det finns så mycket stillhet och skönhet på en kyrkogård, så det är ingen tillfällighet att vi har valt att kalla den här platsen för Stillhetens dal, sade hon och tillade:

– Kyrkogården är en plats för ögats fröjd och skapelsens skönhet, men också en plats som påminner om både liv och död. Den är en plats för minnen, tacksamhet, sorg och känslor.

 

Mörkbruna murar

Kyrkoherden avslutade sitt invigningstal med att berätta att hon inte tror att döden är slutet.

– Jag tror på Guds löfte om uppståndelse, om återseendets glädje och om ett liv i evighet.

Den nya askgravlunden på Alhems kyrkogård, som invigdes 1961, är byggd på fältet söder om Jakobs källa och idén till själva utformningen har tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Björnfabriken.

– Vi har plats för ungefär 3 000 askpåsar i den nya askgravlunden, vid en akt i kyrkan finns det urnor att låna och anhöriga får vara med vid gravsättningen, berättade kyrkogårdsföreståndaren Hans Lundberg.

Maria Sandström, chef för fastighet och begravning i Svenska kyrkan Skellefteå, berättade att tanken med de mörkbruna murarna, med hål för insläpp av ljus och ljuslister under plåtarna, är att skapa avskildhet vid bänkarna runt dammen.

Foto: P-O Sjödin

– Vi har börjat med gravsättning på ytan väster om murarna och namnskyltarna kommer att sitta på murarna i anslutning till askan, berättade Hans.

De tre ljusbärarna och vashållaren är tillverkade av medarbetaren Sören Sundström.

Trädgårdsmästaren Anitha Sparrman, som också informerade om den planterade växtligheten i askgravlunden, ledde till sist en vandring genom kyrkogården till serveringen av kaffe och bulle uppe vid den nya urngravplatsen.

 

Goda minnen

Ett 20-tal personer var på plats vid invigningen av askgravlunden på Sunnanå kyrkogård.

– Askgravlunden är en plats att minnas alla goda minnen som man får dela tillsammans i livet, sade kyrkoherde Ulrika Markgren under invigningstalet.

Anton Sundin, trädgårdsingenjör i Svenska kyrkan Skellefteå, berättade därefter att valet av plats för askgravlunden – intill den befintliga dammen på kyrkogården – föll sig naturligt med tanke på att det var en väldigt fin och fridfull plats med uppvuxna träd.

– Tanken bakom valet av växter är en ganska lugn och fridfull plantering med växter som pollinatörerna, bin och fjärilar, tycker om, sade han.

Pernilla Lindström från Skellefteå museum avslutade invigningen med en kortare kyrkogårdsvandring.

– Det fanns ingen plats för en kyrkogård vid Sankt Olovs kyrka på Älvsbacka, så församlingen fick köpa ett hemman på Sunnanå för 10 000 kronor istället.

Kyrkogården invigdes 1914 och året därpå byggdes gravkapellet.

– Kapellet är ritat av arkitekten Viktor Åström med rötterna i Innervik, berättade Pernilla.

1925 utvidgades kyrkogården i både östlig och västlig riktning, 1929 uppfördes en portal vid ingången till kyrkogården och 1939 elektrifierades kapellet.

 

Bildtext 1:
Anitha Sparrman (t v), Hans Lundberg, Ulrika Markgren och Maria Sandström vid invigningen av Stillhetens dal. Den gamla askgravlunden kallas numera för Skogsdungen.

Bildtext 2:
Kyrkogårdsföreståndaren Jonatan Hammega och Ulrika Markgren vid invigningen på Sunnanå.

 

Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin
Foto: P-O Sjödin