Foto: Per-Olov Sjödin

Tredje söndagen i påsktiden

Livesänd gudstjänst från Sörbölekyrkan.

Välkommen till gudstjänst från Sörböle kyrka denna 3:e söndagen i påsktiden. Åke Hägglund predikar över temat Den gode Herden och vi får sång av Per-Ewerth Lindgren. Vid pianot sitter Elisabeth Reineholm.

Denna gudstjänst sändes live från Sörbölekyrkan och finns tillgänlig att se i efterhand här

Kollekt

Dagens kollekt är en rikskollekt till EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 
Ändamål: EFS, till stöd för den personliga tron och det ideella engagemanget i Svenska kyrkan. EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan, som vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Med den visionen för ögonen arbetar EFS både i Sverige och andra länder. På hemmaplan är EFS organiserade i över 300 missionsföreningar och ett fyrtiotal samarbetskyrkor med Svenska kyrkan. Förutom församlingsverksamhet arbetar EFS med evangelisation, diakoni och utbildning både nationellt och internationellt. EFS har i dagsläget utsända missionärer i Etiopien och Tanzania som arbetar bland annat med barns rättigheter, teologisk utbildning, sjukvård och bibelöversättning. EFS är helt beroende av enskilda personers engagemang och gåvor. Genom dina förböner och din gåva kan EFS fortsätta bära sitt uppdrag som missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!

 

Kommentera: