Meny

Sankt Olovs kyrka låst

På grund av missbruk av kyrkorummet är Sankt Olovs kyrka låst på obestämd tid. Gudstjänst firas dock som vanligt.

Vill någon komma in och sitta en stund och tända ett ljus ombeds de kontakta bokningen som hjälper vederbörande vidare.