Foto: Magnus Aronsson/IKON

Så här röstar du i kyrkovalet

Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: i vallokalen, med bud, med brev eller förtidsröstning i lokal.

Valdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Röstkortet får du hem i brevlådan några veckor före valet. Du tar med dig röstkortet och din legitimation.

 

I vallokalen

I vallokalen finns det valsedlar på alla de nomineringsgrupper som ställer upp i valet inom det område där du bor. Man röstar genom att välja de valsedlar med den eller de nomineringsgrupper som man vill rösta på. Valsedlarna har tre olika färger för att skilja de olika valen åt. För val till kyrkofullmäktige är det vita valsedlar. Till stiftsfullmäktige är det rosa valsedlar. För kyrkomötet är det gula valsedlar.

I vallokalen lägger man en valsedel per val i vart och ett av de tre kuverten, stänger kuverten, lämnar över till ansvarig personal och blir avprickad i röstlängden.

 

Förtidsröstning i lokal

Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det finns förtidsröstningslokaler öppna från måndagen den 6 september till och med valdagen den 19 september. På röstkortet finns en lista över lokaler där du kan förtidsrösta på valdagen, i närheten av där du bor, och deras öppettider, men du kan förtidsrösta över hela landet. Ta med dig ditt röstkort och din legitimation. Alla ställen där du kan förtidsrösta finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta med bud

Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du rösta med bud. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga. Budet lämnar din röst i din vallokal eller i en förtidsröstningslokal där du bor.

 

Förtidsröstning via brev

Slipp trängsel och rösta via brev istället. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstnings

paket. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

 

Nytt röstkort

Du kan beställa ett nytt röstkort, s k dubblettröstkort, på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet på församlings- och pastorsexpeditioner och på en del lokaler för förtidsröstning.

 

Foto: Magnus Aronsson/IKON
Röstkortet kommer hem i brevlådan några veckor före valdagen den 19 september.