Robert ny kontraktsprost

Robert Koss, kyrkoherde i Bureå församling, har utsetts till kontraktsprost i Skellefte kontrakt. – Jag är tacksam och stolt över uppdraget, säger han.

Det är 56 församlingar i Luleå stift, varav ett antal av dessa samverkar i pastorat, och församlingarna är indelade i sex kontrakt.

I Skellefte kontrakt ingår Bureå församling, Skellefteå pastorat, S:t Örjans församling, Norsjö församling och Burträsk-Lövångers pastorat.

I alla kontrakt finns en kontraktsprost som utses av stiftets biskop och i Luleå stift är Åsa Nyström biskop.

Kontraktsprosten ska bland annat biträda biskopen med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera församlingar, välkomna nya kyrkoherdar och inviga kyrkorum.

 

Robert Koss. Foto: P-O Sjödin

Hjälp och stöd

Robert Koss utsågs till kontraktsprost i våras och han efterträdde då Åke Lundgren, kyrkoherde i Burträsk-Lövångers pastorat, på den posten.

– En av parametrarna för att bli kontraktsprost är att man har varit kyrkoherde under en längre tid och att man därigenom har en del erfarenheter av yrket, berättar han och tillägger:

– Grundtanken med att vara biskopens förlängda arm är att jag ska hjälpa och stötta kyrkoherdarna i församlingarna och pastoraten i kontraktet.

Han har också fått uppdraget att vara tillförordnad kontraktsprost i Södra Lapplands kontrakt, tidigare Lycksele-Sorsele kontrakt, till och med sommaren.

– Församlingarna och pastoraten i kontraktet har en del vakanser på prästsidan, så jag ska finnas till hands där, berättar Robert.

 

Foto:

– En viktig funktion som kontraktsprost är att minska avståndet mellan biskopen och kyrkoherdarna i vårt stora stift, säger Robert Koss.