Foto: Janne Lindberg

Palmsöndagen

Gudstjänst från snökyrkan i Österjörn och S:t Mikaels kyrka

Idag på palmsöndagen firar vi gudstjänst i snökyrkan i Österjörn! Vissa delar av gudstjänsten kommer av praktiska skäl att klippas in från S:t Mikaels kyrka i Jörn.

Vi får medverkan av barnkörbarn och Ann-Mari Lindblom. Övriga medverkande är Lennart Granvik, Lukas Lundman, Karin Widman och vi får predikan av Tage Andersson. 

 

Syntolkning:

Vi närmar oss Österjörn och ser vägskylten skymta förbi. Den stora träkyrkan ligger inbäddad i snö och gnistrande solsken. På nedre sidan vägen finns den snökyrka som kyrkogårdspersonalen och delar av arbetslaget hjälptes åt att bygga på en personaldag tidigare. Lennart Granvik står utanför snökyrkan och hälsar välkommen. På altaret brinner ett ensamt ljus under de tre kors som sitter på snöväggen och får agera altartavla. Vi får bilder från kyrkogården i Österjörn och de övriga miljöerna runt kyrkan. Efter en stund kommer Ann-Mari Lindblom med sin gitarr in från S:t Mikaels kyrka i Jörn och sjunger för oss. Tage Andersson predikar och gudstjänsten avslutas med ett sånginslag med barn från Furuskolan. Barnen är iklädda tidstypiska kläder och vajar med palmblad under sången.

Kollekt

Vill du lämna ett bidrag till Fasteaktionen ”Under samma himmel”, för Act Svenska kyrkans internationella arbete, är du varmt välkommen att göra det

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!


Fastetiden leder in oss på kärlekens väg och vi får följa Jesu vandring genom lidande och död till uppståndelse och liv. För många är det en tid för att visa särskild omsorg om medmänniskan, i solidaritet med dem som behöver det mest.

Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.

Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenskakyrkan

Kommentera: