Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

På väg tillbaka från pandemin

Håll ut! Vi närmar går mot ljusare tider, men än utmanas vi av Coronaviruset, vilket ställer fortsatta krav på oss alla. Läs mer här om hur vi förbereder oss på en tillbakagång till ett mer normalt läge

Samlas till gudstjänst - i kyrkorummet och på webben

Vi är många som längtat att åter få samlas till gudstjänst igen. Den 1 juni öppnar Regeringen upp för att vi åter ska kunna samlas, upp till 50 personer på anvisad sittplats. Vårt ansvar är att säkerställa att vi kan sitta med en meters avstånd till personen framför, bakom och vid sidorna. Sällskap som umgås regelbundet, som t ex familjer, får sitta tillsammans, men inte fler än 4 och avstånd måste kunna hållas till nästa person/sällskap. Detta innebär att vi både kommer att ha lokaler som inte rymmer 50 personer, och de som gör det. Det innebär också att du som kommer till gudstjänst kommer att få hjälp att anvisas till en sittplats och att du kan bli påmind om att hitta tillbaka till den, om avståndet till nästa person börjar krympa. 

Du som hellre vill delta i gudstjänstgemenskapen hemifrån, kan koppla upp dig och följa en livesänd gudstjänst från någon av våra kyrkor. Håll utkik i Kyrkguiden, i webbkalendariet, på Facebook eller i predikoturen i Norran. Där står det vilken kyrka som sänder gudstjänsten live. 

Första gudstjänsten vi åter samlas till i kyrkorna, är den 6 juni.

Dop, vigslar och begravningar

Restriktionerna gäller även högtider såsom dop, bröllop och begravning, som ju är allmänna sammankomster. Upp till 50 personer inomhus, alltså. Lokalens storlek avgör hur många som kan samlas. Dock ser restriktionerna fortfarande ut så, att vi inte kan hyra ut våra lokaler för efterföljande fika eller mingel, för sällskap större än 8 personer, då de räknas som privata sammankomster. 

Verksamhet

Under sommaren har vi flera sommarcaféer öppna och det planeras för olika musikarrangemang, såväl digitalt som med publik. Sommarkyrka kommer att startas och korta dagläger för barn. Vi hoppas att kunna utöka verksamheten successivt under hösten.

DU ÄR VIKTIG

Även om restriktionerna lättas, så har inte viruset försvunnit. Människor blir fortfarande sjuka och behöver vårdas på sjukhus. Därför kan vi inte helt andas ut. Vi behöver hålla i och hålla ut ett tag till, av omsorg för varandra. Vi behöver fortsätta hålla de fysiska avstånden till varandra ytterligare ett tag.  Alla vi i de fem församlingar som utgör Svenska kyrkan i Skellefteå, vill att du ska veta att vi fortsatt finns kvar och arbetar för och med dig. Vi har full förståelse för att det här är en jobbig situation – kanske till och med den jobbigaste många upplevt i sina liv. Men vi påminner varandra om att det vi gör idag påverkar vad vi kan göra i morgon. 

Vi finns här också för samtal och stöd. Det finns möjlighet att åter gå i gudstjänst i kyrkan och vi är ständigt närvarande i den digitala världen. Tveka aldrig om du behöver kontakt! 

Ta hand om dig, om andra och om varandra.