Meny

Ond cirkel för hemlösa

Antalet hemlösa i Skellefteå har ökat stadigt de senaste åren. – Men nu är magkänslan att kurvan åtminstone har börjat att plana ut, säger enhetschefen Jenny Åkerlund på Skellefteå kommun.

Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten i Sverige vart sjätte år och den senaste kartläggningen 2017 visar att det fanns 105 hemlösa människor i Skellefteå kommun.

– Vår egen undersökning 2018 visade att 184 personer var hemlösa i Skellefteå, men av olika skäl ska man inte dra så stora paralleller mellan undersökningarna.

I maj 2020 ska socialtjänsten göra en ny undersökning av situationen i kommunen och Jenny är försiktigt hoppfull.

– Känslan är att utvecklingen att lugnat ned sig lite grann.

 

Fyra kategorier

Det finns, enligt Socialstyrelsens definition, fyra kategorier av hemlösa människor i Sverige. 

x Akut hemlösa (främst uteliggare)

x Personer som saknar boende efter institutionsvistelse

x Kortsiktiga boenden hos andra

x Den sekundära bostadsmarknaden (kommunen står för bostaden och hyr ut den i andra hand)

– Den stora gruppen hemlösa i Skellefteå har någon typ av långsiktig boendelösning, men de har inte eget kontrakt.

 

Socialt utanförskap

Hemlösa hamnar ofta i en ond cirkel eftersom att de har svårt att få och behålla ett jobb.

– Det är klart att det är mycket som följer med att vara hemlös. Allt blir ju mycket krångligare.

Socialt utanförskap med ensamhet, sjukdomar och psykisk ohälsa som följd är också vanligt.

– Det finns dessutom otroligt mycket skuld och skam förknippat med att man har hamnat i den aktuella situationen.

 

Psykisk ohälsa

Jenny Åkerlund jobbar som enhetschef öppenvården vuxna på Skellefteå kommun.

– Vi har fyra olika enheter och rådgivningen Oden är kanske den som är mest känd.

De övriga tre är boendestödet Torpvägen, ett dubbeldiagnosteam som jobbar med personer med allvarlig psykisk ohälsa i kombination med missbruk och ett annat team som jobbar med personer med neuropsykiatriska bekymmer och missbruk.

– Vi jobbar med andra ord med personer som har olika typer av utsatthet.

 

Svårast att hjälpa

Det är i grunden den enskilde som måste ordna sitt eget boende, men om inte det går på grund av till exempel missbruk och ekonomiska bekymmer får socialtjänsten rycka in och hjälpa till.

– Vi försöker hitta olika lösningar för personer som av någon anledning inte kan hyra en egen lägenhet.

De som har blivit vräkta för att de inte har gjort rätt för sig ekonomiskt och även stört grannarna med sitt beteende är svårast att hjälpa.

– Det är ju jättesvårt att hitta en hyresvärd som kan tänka sig att ge en sådan person en ny chans.

 

Dämpad ångestnivå

Härbärget i Ursviken, som öppnade i februari, har bidragit till att Jenny och hennes kollegor känner att de på något sätt har något att erbjuda till de akut hemlösa.

– Vår ångestnivå över att dom här människorna inte har någonstans att ta vägen har dämpats lite grann.

Det dröjde däremot en dryg vecka innan den första gästen dök upp, så hon och medarbetarna hann bli lite nervösa.

– Men nu är det 3-4 personer varje natt på det fina härbärget, berättar Jenny Åkerlund.

 

Hemlösa i Skellefteå 2017

12 män och 7 kvinnor var akut hemlösa.

16 män och 10 kvinnor saknade boende efter institutionsboende.

36 män och 12 kvinnor hade kortsiktiga boenden hos andra.

50 män och 36 kvinnor hyrde bostad i andra hand av socialtjänsten.