Officiell ursäkt till samerna

Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp.

Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden för de kommande tio åren.
Kyrkostyrelsen avsätter 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för arbetet under tioårsperioden 2022-2031, som är på remiss i stiften, med att uppnå Svenska kyrkans åtaganden.
De övergripande åtagandena kommer att fastställas när samtliga stift har inlämnat sina remissvar. Därefter ska generalsekreteraren utforma en handlingsplan för den kommande tioårsperioden i nära dialog med Samiska rådet i Svenska kyrkan och alla stift.
– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrkostyrelsen förbereder en offentlig ursäkt, efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.