Ny plattgång på Alhem

Alhems kyrkogård i centrala Skellefteå har fått en rejäl ansiktslyftning i höst. – Nu kan man gå igenom hela kyrkogården på ett annat sätt, berättar trädgårdsmästare Anitha Sparrman.

Arbetet med att rusta upp området kring den stora dammen mitt på kyrkogården påbörjats faktiskt redan i fjol.

– Vi gjorde då pergolor ned till dammen från infartsvägen till kyrkogården.

I höst har kyrkogårdsarbetarna i Svenska kyrkan Skellefteå tagit bort alla gamla buskar runt dammen och ersatt dessa med ett antal exotiska trädsorter som manchurisk valnöt, kaukasisk vingnöt, plantan, tuja och kottegran.

– Det är främst olika sorters barrväxter, men längs den nya plattgången har vi planterat prakthäggmispel och flocknäva.

Den nya plattgången, som Nicklas Lundström har lagt, binder ihop dammen med Jakobs källa och ökar tillgängligheten till dammen för alla.

– Dammen har ju legat som en ö för sig själv fram till nu, så vi hoppas att den ska få sig ett lyft av den nya plattgången.

 

Nytt urngravsområde

En utbyggnad av urngravsområdet i nordöstra hörnet av kyrkogården pågår också för fullt.

– Vi vill försöka skapa en woodland-känsla på området som gör att besökarna får en upplevelse under hela året, berättar Anitha.

Krematorieföreståndare Daniel Pettersson, som har lagt ned många timmar från start på utbyggnaden, instämmer.

– Vi vill ju försöka behålla skogsmarken och den känsla som finns med en skogskyrkogård. Vi får hoppas att vi lyckas med det, säger han.

Det nya området, som ska få plats med uppemot 500 gravar och tas i bruk under våren 2022, bestod nästan bara av berg och sten.

– Det har varit mycket jobb med att gräva ur området.

Daniel och hans kollegor planerar också att göra nya grusgångar i det närliggande urngravsområdet och dessa ska sedan knytas samman med det nya området.

– Vi har insett att gräsmattorna har svårt att etablera sig när vi skottar upp gräsgångarna på vintern, avslutar han.

 

Fakta

* Woodland är en skogsträdgård inspirerad av skogen och dess vilda natur.

* Prakthäggmispel är en buske som får vita blommor på våren och blåa ätliga bär på hösten.

Flocknäva är en tacksam och lättskött marktäckare till blomma som snabbt skapar fyllighet med sina täta och finflikiga blad.

* Manchurisk valnöt är ett härdigt träd med ett exotiskt utseende som påminner om en palm med långa flikande blad.

* Kaukasisk vingnöt är ett praktfullt träd med stora aromatiska blad och stora valnötter.

* Plantan är ett träd som kan bli uppemot 40 meter hög och det används ofta som prydnadsträd i offentliga miljöer.

* Tuja är ett barrträd i familjen cypressväxter och det är mycket vanligt i parker.

* Kottegran blir cirka 1,5 meter hög med stora röda kottar. Den har ett brett pyramidalt och oregelbundet växtsätt.