Foto: Janne Lindberg

Midfastosöndagen

Från Broselsgården i Byske

Digitala gudstjänsten denna midfastosöndag kommer från Broselsgården i Byske. Helgens tema är Livets Bröd. Vi får sång och musik med Johanna Bergmark och Ingrid Benjamaa. Kyrkomusiker idag är Linnea Grahn. Församlingsherde Lars Öberg predikar och prästen Mats Holmqvist läser inledningsorden och bönen om förlåtelse. Helena Markström läser evangelietexten. Kollekt till Act Svenska kyrkans fasteinsamling "Under samma himmel".

Syntolkning

(Använd skärmuppläsning)

Johanna Bergmark välkommen från kyrktorget i församlingshemmet Broselsgården. Johanna bär en grön tröja och bakom henne ser vi altaret inne i kyrksalen där församlingsvärden Christina Öberg hänger upp dagens psalmer på psalmtavlan. 

Prästen Mats Holmqvist  läser inledningsorden och bön om förlåtelse framför altaret och den fyrdelade altarmålningen ”De fyra elementen”, gjord av konstnären Allan Lindquist.  
Personalen sjunger psalmerna under gudstjänsten. Under första psalmen, 738, Herre du vandrar försoningens väg, visas en film från ACT Svenska kyrkans internationella arbete som uppmanar till kollektgåvor för fasteinsamlingen. 

Församlingspedagogen Helena Markström läser dagens evangelietext. Hon står framför väggbonaden ”Spegling” av Elisabeth Hasselberg Olsson, i stora salens norvästra hörn.

Lars Öberg predikar över temat ”Livets bröd”. Bland annat har han lagt bröd som han själv brukar äta till frukost på altaret. Detta bröd använder han senare under predikan. 

Under kyrkans förbön, den sjungna litanian sveper bilden över östra väggens stora väggmålning föreställande ”Bredhabyskio” - Byske nedre älvdal, svepningen avslutas vid Byske kyrka som står längst uppe på kyrkberget. 

Gudstjänsten avslutas med sång av Johanna Bergmark och Ingrid Benjamaa. De står vid flygeln där kyrkomusikern Linnea Grahn sitter och ackompanjerar.

Kollekt

Vill du lämna ett bidrag till Fasteaktionen ”Under samma himmel”, för Act Svenska kyrkans internationella arbete, är du varmt välkommen att göra det

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!


Fastetiden leder in oss på kärlekens väg och vi får följa Jesu vandring genom lidande och död till uppståndelse och liv. För många är det en tid för att visa särskild omsorg om medmänniskan, i solidaritet med dem som behöver det mest.

Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.

Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenskakyrkan