Foto: Simon Samuelsson

Invigning av minnessten

Söndag den 20 juni klockan 13.00 invigs minnesstenen för begravda från gamla ålderdomshemmet i byn på Österjörns kyrkogård.

Ceremonin inleds med en musikgudstjänst klockan 11.00 i Österjörns kyrka.

Arrangemanget ingår i Ursinnig Festival.

Se också facebook.com/JornBoliden!