Denna sten har lagts omkull av säkerhetsskäl
Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Instabila gravstenar en arbetsmiljörisk

– Vi är som huvudman skyldig att kontrollera alla gravstenar vart femte år. Det berättar Ronny Hägglöf, tidigare chef för begravnings- och fastighetsförvaltning, i Skellefteå pastorat.

Begravningslagen skiljer tydligt på begravningsplats och gravplats. Huvudmannen (oftast Svenska kyrkan) ska, enligt lagen, hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick, medan gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

– Gravskötsel är därmed inte begravningsverksamhet.

God gravkultur

Centrala Gravvårdskommittén (CGK), som bland annat ska verka för god gravkultur och utarbeta kontrollsystem för gravvårdar, har slagit fast att instabila gravvårdar är en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården samt en säkerhetsfråga för besökare och utsmyckning på kyrkogården.

– Kontroll av monterade gravstenar ska alltid utföras av två personer.

En gravsten som bedöms som instabil ska, enligt Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravvårdar av natursten, åtgärdas med stöttning eller nedläggning.

– Vid åtgärd ska den estetiska aspekten beaktas och gravrättsinnehavaren ska underrättas på lämpligt sätt. 

Vart femte år

Kontroll och bedömning av stabiliteten för gravvårdar av sten mellan 0,3 och 1,5 meters höjd görs i tre steg vart femte år.

1) Okulär besiktning med ögonen.

– Om en sten är uppenbart instabil ska den åtgärdas.

2) Kontroll av dubbar.

– En säker gravsten ska vara förankrad med två dubbar i sockeln.

Tillräcklig stabilitet

Om stenen är klistrad på sockeln måste montören/leverantören intyga att dubbar finns.

3) Belastningsprov.

– Syftet med provet är att visa att stenen har tillräcklig stabilitet för att stå kvar utan åtgärd, betonar Ronny Hägglöf.

Belastningsprovet innebär att stenen utsätts för viss statisk kraft vid ”normal” väderlek.

– Kravet är att stenen ska klara belastningen 35 kilo (350 N) från såväl fram- som baksida utan att börja luta för mycket.

Numera grävs också en balk med flexostöd ned i marken vid gravgrävning och upp till fem gravstenar till kistgravar säkras i en och samma balk.