Sändning av och inspelning av gudstjänst för att visa på webben.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänst i kyrkan och på webben

Från och med 6 juni öppnar vi åter kyrkportarna och firar gudstjänst tillsammans i kyrkan. Du som hellre vill delta i gudstjänsten hemifrån, kan fortfarande göra det

Nu förbereder sig samhället på att sakta närma sig en tillbakagång till ett läge som liknar det vi hade före pandemin. Ett första steg tas den 1 juni, då smittskyddsåtgärderna anpassas så att vi kan samlas i högre utsträckning än tidigare. Därför öppnar vi för att fira gudstjänst tillsammans i kyrkorna!

gudstjänst tillsammans i kyrkan och på webben

Från den 6 juni så firar vi söndaglig gudstjänst i flera av våra kyrkor. Vi säkerställer att maxantalet deltagare räknas på så sätt att var och en kan hålla avstånd med en meter framåt och bakåt samt i sidled. I vissa kyrkor kan vi vara 50 personer i gudstjänst samtidigt - men inte i alla. I alla våra kyrkor anslås tydligt hur många vi kan vara samtidigt för att samtidigt kunna hålla tryggt avstånd.

Vi fortsätter också att fira gudstjänst digitalt. Varje söndag kan du delta i en livesänd gudstjänst från någon av våra kyrkor. 

fortfarande pandemi

Vi är så glada att äntligen kunna ses igen, men vi får också påminna varandra om att pandemin tyvärr inte har ebbat ut. Många av våra vänner behöver vara fortsatt restriktiva med möten och väljer att stanna hemma. Alla behöver även fortsättningsvis vara försiktiga och hålla avstånd till varandra, vara noga med handhygienen och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. 

Idag vet vi inte hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår plikt att göra vad vi kan för att hindra att smitta sprids.