Meny

Gravstenar provas med belastning

Alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan är skyldiga att genomföra belastningsprov på samtliga gravanordningar på kyrkogårdarna med jämna mellanrum. Ett belastningsprov innebär att gravstenens stabilitet prövas.

De anordningar som inte klarar provet och måste åtgärdas markeras med käppar och gravrättsinnehavaren meddelas via brev att belastningsprovet har underkänts.

Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att en monterad gravsten inte utgör en säkerhetsrisk för besökare och personal på kyrkogården.

För detta arbete rekommenderas att gravrättsinnehavaren kontaktar till exempel en gravstensfirma.

Frågor? Kontakta kyrkogårdsexpeditionen på 0910-70 84 15 alternativt via skelleftea.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se!