Foto: Janne Lindberg

Första söndagen i fastan

Från Bolidens kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Bolidens kyrka på första söndagen i fastan. Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Syntolkning (använd skärmuppläsning)
Karin Widman hälsar oss välkoma från ambon i Bolidens kyrkas kor. Kort därefter får vi klockringning och en bild från klockstapeln och den blå himlen visas. Första psalmen är den för fastan vanliga ”Se vi gå upp till Jerusalem”. Kort därefter läser församlingsherden Lukas Lundman inledningsorden vid dopfunten mitt i kyrkan. Han bär den blå stolan runt halsen som visar att vi är inne i fastetiden. 

Församlingspedagogen Maria Nordvik läser evangelietexten vid ambon och Lukas tar vid med predikan från predikstolen. Uppe på predikstolen står dopträdet med glasänglar som reoresenterar de barn som är döpta i församlingen. 

Vi får bilder från kormålningarna och kyrkfönstret som ger ett generöst ljusinsläpp. 

Förbönen, som under fastetiden sjungs som Litania, visas i text vid sidan om processionskorset som står framme vid altaret. Gudstjänsten avslutas med Lydia Lithells ”Det enda som bär”, sång av arbetslaget. 

Kollekt

Vill du lämna ett bidrag till Fasteaktionen ”Under samma himmel”, för Act Svenska kyrkans internationella arbete, är du varmt välkommen att göra det

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!


Fastetiden leder in oss på kärlekens väg och vi får följa Jesu vandring genom lidande och död till uppståndelse och liv. För många är det en tid för att visa särskild omsorg om medmänniskan, i solidaritet med dem som behöver det mest.

Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.

Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenskakyrkan