Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fira gudstjänst hemma i advent

Kyrkklockorna ringer, som vanligt, till bön och gudstjänst kl. 11.00 eller annan tid i vår bygd Just nu kan vi inte ses i kyrkan, men du kan be i ditt hem. På så sätt är vår gudstjänstfirande gemenskap fortfarande närvarande — men på ett annat sätt och på olika platser.

Börja med att tända ett ljus och läs dessa ord:

Detta ljus påminner mig om gåvan jag fick i dopet och om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”      

Be därefter Överlåtelsebönen:

Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

Amen.

Läsning från Gamla Testamentet:

Frukta inte, ty jag är med dig, var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig, jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand.

Ty jag är Herren, din Gud, som håller dig vid din högra hand och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. 

(Jesaja 41:10; 13) 

Psalm 103

Ta fram din psalmbok, läs eller sjung med, eller bara lyssna på ljudklippet.

(Sitter du med din telefon eller surfplatta, kan du behöva klicka två gånger på play-ikonen för att ladda musiken.)

Läsning från ett Evangelium:

Söndagens Evangelietext (som du hittar i Evangelieboken i psalmboken)
och/eller

I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset llyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

(Joh 1:1-5; 14)

En stund av tyst begrundan

Trosbekännelsen, läs dessa ord:

Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider, stämmer jag in i Kyrkans bekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Kyrkans förbön

Be din egen bön, tyst om det passar bäst. Berätta för Gud om det som ligger dig närmast om hjärtat. Be för dem som drabbas av sjukdom, deras anhöriga, och för de samhällsbärande funktionerna som kämpar i vård, omsorg, forskning, beslut o.s.v. Be för alla dem som påverkas av pandemins följder. Be för dem av oss som är olyckliga och ensamma, de som sörjer. Be för dem du älskar och tacka för tron som finns, hoppet som bär och kärleken som övervinner allt.

Bön

Varje söndag är ett löfte som du ger oss var och en. Hela vår tillvaro består i en rörelse mot din eviga framtid.

Alla våra dagar är öppna mot lovsången i ditt rike. Detta hopp är en gåva till oss var och en, eftersom Gud sände oss sin egen son, till världens räddning. 

Men här är vi just nu - jag och de människor jag firar gudstjänst tillsammans med.

Gud, hjälp oss att leva i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera. Hjälp oss att leva med tillit och öppenhet, trots rädsla och oro. Hjälp oss att leva i kärlek och barmhärtighet och i medkänsla med alla som påverkas av livets oförklarliga mörker.

Gud, tack för att jag på alla sidor är omgiven av dig. Hör mina böner, för Jesu Kristi skull.

Amen.

Herrens bön

Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider ber jag:

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.

Amen. 

 

psalm 423

 Ta fram din psalmbok, läs eller sjung med, eller bara lyssna på ljudklippet.

(Sitter du med din telefon eller surfplatta,  kan du behöva klicka två gånger på play-ikonen för att ladda musiken)

Välsignelsen, läs:

Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid.

I Faders och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det
och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Här hittar du alla olika sätt du kan lämna ett bidrag på [länk]

eller

Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900 1223