Foto: Linda Randgard

Femte söndagen i påsktiden

Gudstjänst från Bolidens kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Bolidens kyrka på femte söndagen i påsktiden! Söndagens tema är "Att växa i tro", kyrkoherde emeritus Jan Lundman predikar och vi får textläsning och bön av Alexandra och Lukas Lundman. Per G. Blind är kyrkomusiker och vi får sång av medarbetarna i församlingen.

Kollekt

Kollekten idag är en rikskollekt som går till Sveriges Kristna Råd för deras stöd till arbete med migration och integration. Läs mer om arbetet här

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!

Kommentera: