Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skellefteå pastorat Besöksadress: Storgatan 63, 93134 Skellefteå Postadress: Box 376, 93124 Skellefteå Telefon:+46(910)708400 E-post till Skellefteå pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Det ideella arbetets betydelse

Välkommen till en idé- och inspirationsdag den 2 februari i Skellefteå. Sista anmälningsdag är måndag 28 januari

Varmt välkomna till en regional idédag i Skellefteå - den andra i ordningen!
Förhoppningen är att du ska känna dig inspirerad och få ny energi att påbörja eller fortsätta ditt goda och viktiga medarbetarskap. Vi är många som bär ideella uppdrag i kyrkan. Det får vi fira denna dag.

Vi börjar dagen med att dela bröd och vin i den heliga måltiden. Därefter får vi lyssna till ett intressant föredrag och under den gemensamma lunchen har vi möjlighet att dela tankar med varandra, utifrån vad vi har fått höra.

Eftermiddagen ägnar vi åt fördjupning i två av de många spännande seminarierna vi har att välja mellan.

Dagen avslutas med en sammanfattande reflektion av dagen och göra en bibliolog tillsammans som gemensam sändning i Guds mission i världen.

Seminarier

När du anmäler dig, anger du vilka två seminarier du är intresserad av att delta i. I vilken ordning du får gå på dem och i vilka lokaler de äger rum, får du veta när vi startar upp på morgonen.  

Dessa seminarier finns att välja mellan:

1. Kristen på sociala medier

Vad innebär det att vara kyrka på nätet? Vilka möjligheter ger det? Ideellt medarbetarskap i kyrkans kommunikation, hur kan ett ideellt engagemang på sociala medier ta sig uttryck? Vi får möjlighet att fördjupa oss ytterligare i detta, utifrån förmiddagens föreläsning.
Martin Garlöv, kommunikationskonsult och föreläsare, Uppsala.

2. Lekmän i kyrkan

Gudstjänst och ideella. Hur kan vi jobba med vår nya handbok, hur öppnar den upp för större delaktighet? Vilka är våra förväntningar? Vilka är våra utmaningar? Vi gör nedslag i Kågemässan och arbetet där kring gudstjänstutveckling och delaktighet.
Ulrika Markgren, församlingsherde och Kristina Sundin, pedagog. Båda Kågedalens församling.

3. Vän i Skellefteå

Vän i Skellefteå riktar sig till nyanlända personer som har uppehållstillstånd och till människor som fötts och bott här i hela sitt liv. Med Vän i Skellefteå vill vi erbjuda matchning till nya vänrelationer. I Skellefteå ska vi inte dela upp oss i vi och dom utifrån etnicitet. De som bor i denna bygd är alla Skellefteåbor. Vi vill att Skellefteå med omnejd ska vara ett gott ställe att leva på för alla.
Brita Melin, diakoniassistent Skellefteå pastorat.

4. Goda möten

Hur kan vi ge varandra ett gott bemötande trots våra olikheter?
Ulla-Lena Bäckman, tidigare stiftsadjunkt för själavård, Luleå stift.

5. Bibliolog

Bibliolog är en beprövad metod att låta text och liv mötas. De båda vävs samman och tyder varandra, ofta överraskande. Vi lever oss in i berättelser som kan inspirera i det ideella arbetet.
Eva Eiderbrant, bibliologledare och församlingspräst i Obfelden, Schweiz.

6. Nya sångskatter

Hur hittar vi nya sånger till gudstjänster och samlingar? Och vilka guldkorn finns det bland det som givits ut på senare tid? På detta seminarium får vi chansen att provsjunga både nutida lovsånger och nya psalmer, återupptäcka gamla sångskatter och konkreta tips på var vi kan hitta fler.
Birgitta Wikström, verksamhetsutvecklare Sensus, inriktning Musik i kyrkan, Gunnel Sandström, musik- och sångpedagog, Skellefteå Kulturskola.

7. Trädgård som ideellt verktyg

Det finns en trädgård där livet helas... Ett seminarium med goda exempel från Frälsarkransen - Bönens trädgård och andra trädgårdsprojekt. Hur kan vi nyttja de yttre miljöerna för att främja det ideella arbetet i församlingarna?
Anton Sundin, trädgårdstekniker, och Maria Sandström, hortonom. Båda Skellefteå pastorat.

8. Idealitet avgör allt OBS! UTGÅR!

Detta seminarium utgår och kan därför inte väljas.

Den Anglikanska kyrkan har lång erfarenhet av ideella i kyrkan som bärare av församlingen. Vårt vänstift Norwich i England är ett exempel. Vad kan vi lära oss av dem, när det gäller ideellt arbete?
Tim Lawes, präst i Anglikanska kyrkan och samarbetskyrkopräst i Ersmark, Kågedalens församling.