Meny

De bjuder in till stillhet

Retreaterna i Anderstorps kyrka har flyttat hem till deltagarna under de rådande Corona-tiderna. – Vi har fått ett väldigt gott gensvar på satsningen, berättar Retreatteamet i Svenska kyrkan Skellefteå.

Retreat eller reträtt betyder att dra sig tillbaka i stillhet.

– Det handlar om att få tid till återhämtning och reflektion, berättar diakonen Maria Lundgren.

En kristen retreat omfattar också tid att vänta in sin själ och att lyssna in Gud.

– Vi tänker att Gud är verksam och talar i tystnaden och i bibelordet på ett särskilt sätt, tillägger hon.

Retreaten har en väldigt lång historia i kyrkans värld.

– Den svenska varianten har sina rötter i katolska kyrkan och den kom till Svenska kyrkan på 30-talet, berättar diakonen Lena Forsman.

Hon har, precis som kollegorna, gått diverse fortbildningar för att kunna leda en retreat.

– Jag har även gått en fortbildning i andlig vägledning, poängterar hon.

 

Avbrott i vardagen

En kristen retreat är till för vanliga församlingsbor som söker ett avbrott i vardagen.

– Det finns olika former av retreater, men vi har främst haft endagsretreater i Anderstorps kyrka de senaste sju-åtta åren, berättar prästen Tage Andersson.

Retreaterna, som tidigare kallades för En smak av retreat, har blivit allt populärare med tiden och de senaste gångerna har arrangemanget varit absolut fullbelagt.

– Vi har numera en sjuksköterska med oss under retreaterna och hen är en god tillgång eftersom kroppen kan reagera på olika sätt, berättar Lena.

 

Går in i tystnad

Retreaterna i kyrkan inleds alltid med en gemensam frukost.

– Då får deltagarna prata av sig lite grann och känna sig välkomna, berättar Maria.

Sen går sällskapet in i tystnad i kyrkorummet. Tystnaden bryts bara av tidebön, växelläsning och någon psalm.

– Vi erbjuder också möjlighet till samtal under retreaterna och det är en del som tar den möjligheten, berättar Lena.

Vid en retreat avsätter deltagarna tid till sig själva och sitt eget välmående.

– De plockar bort, om man får säga så, alla störningsmoment, säger Tage.

Lena, som själv har varit på rätt många retreater, hävdar att retreaten är en möjlighet att få kontakt med sin inre människa.

– Och bibelordet ger mig ljus över min inre människa och öppnar upp livsresan på något sätt, påpekar hon.

 

Retreat i hemmen

Det handlar även om att som deltagare få komma till dukat bord och bli ompysslad under en dag.

– De får vila, sitta vid en brasa, gå en promenad och ingå i en tyst gemenskap utan krav, säger Maria.

De rådande Corona-tiderna gjorde däremot att Retreatteamet inte kunde bjuda in till någon endagsretreat i våras.

– Vi slog därför ihop våra kloka huvuden och kom fram till att vi skulle prova en modell med retreat i hemmen, berättar Lena.

De bjöd in till en femdagarsretreat – Retreat i vardagen – i mitten på maj och gensvaret blev väldigt gott.

– Vi hade tolv deltagare under premiären. Fyra vägledningssamtal per dag är max vad man orkar med om samtalen ska fyllas med kvalitet, berättar Lena.

 

Skapa rätt miljö

Utvärderingen av första omgången blev också väldigt positiv, så nu bjuder teamet in till en ny retreat i vardagen i slutet av augusti.

– Vi skickar hem all information, allt från välkomstbrev till texter alla läsa, till deltagarna och sen ringer vi dessa varje dag, berättar Maria.

Deltagarna uppmanas även att skapa rätt miljö på en särskild plats i hemmet för retreaten.

– Det var väldigt starkt att uppleva hur bibelordet öppnade upp till samtal om den egna vardagssituationen. Det berörde mig väldigt djupt, berättar Lena.

P-O Sjödin