Foto: Janne Lindberg

Andra söndagen i påsktiden

Gudstjänst från Kåge kyrka

Vi har kommit från till andra söndagen i påsktiden och Jörgen Klingstedt leder oss genom helgens tema som är ”Mötet med den uppståndne”. 

Övriga medverkande är Hilding Carlsson som sitter vid orgeln, och Mats Bergqvist som stöttar med psalmsång och har filmat gudstjänsten. 

Kollekt

Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Fasteinsamlingen är över, men hjälpbehoven världen över kvarstår. Vill du lämna ett bidrag är du varmt välkommen att göra det

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!

Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är mycket svår för miljontals människor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen. Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.

Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenskakyrkan

Kommentera: