Foto: Linda Randgard

Kyndelsmässodagen 2021

Från sjukhuskyrkan vid Skellefteå Lasarett

Vi hälsas välkomna till Sjukhuskyrkan vid Skellefteå lasarett denna kyndelsmässodag. Temat är uppenbarelsens ljus. Gudstjänstledare är Torbjörn Degerström som också samtalspredikar med chefen vid ambulansen Christina Appelblad. Vi får sång och musik av arbetslaget under ledning av Birgitta Wangby, som också spelar piano och flöjt. Textläsning och förbön läses av Martina Lindberg och Stellan Lindgren.

Syntolkning (använd skärmuppläsning)
Vi ser Skellefteå lasarett i vinterskrud fotograferat från olika väderstreck. Gudstjänsten äger rum i lasarettets andaktsrum. Sjukhusdiakonen Birgitta Wangby inleder och avslutar gudstjänsten med att spela tvärflöjt. Torbjörn Degerström, sjukhuspräst inleder gudstjänsten med inledningsorden. Han håller ett silverkors i högra handen. Martina Lindberg läser bibeltexten för söndagen och efter detta blir det predikan i samtalsform. Torbjörn gästas i samtalet av chefen för Skellefteås ambulansverksamhet Christina Appelblad. All sjukhuskyrkans personal är klädda i sjukhusets vita kläder och Christina är klädd i ambulansens gröna uniform. 

Martina tänder ljus till förbönen i sandkaret i sjukhuskapellet och förbönen läses av sjukhusprästen Stellan Lindgren.

Kollekt

Dagens kollekt går till Luleå stifts södra och norra kyrkosångsförbund (50/50)

Swisha till 123 275 94 62 (Skellefteå pastorat) och skriv ”Kollekt” i meddelandefältet. Tack för din gåva!


”De ska sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet”
Sång och musik är någonting som för de allra flesta människor spelar en väsentlig roll i livet. Sällan har väl kyrkans musik varit viktigare än under denna pandemi.

Många av kyrkans körer har, trots restriktionerna, försökt hålla verksamheten igång på olika sätt. De båda Kyrkosångsförbundet i Luleå stift uppmuntrar och medverkar till körernas utveckling. Förbundens arbete bygger på frivilliga krafter, men behöver också ekonomiskt stöd i form av kollekt.

Gud välsigne Din gåva.

Skellefteå och Överkalix den 25 januari 2021

Hälsar ordförandena för Luleå stifts södra kyrkosångsförbund, Anders Wälimäki och för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund, Siv Larsson