Foto: Eva Johansson/Iris Sjöström/Ulf Wikström

Munkviken 2023

I denna grupp får vi ge uttryck för våra tankar och funderingar kring de stora livsfrågorna, kristen tro och mig själv på olika sätt. Det väntar många olika äventyr ute på Munkviken. Det kan exempelvis vara bågskytte, paddling, kastbana, livräddning, flott-bygge, upplevelsevandringar - och bad såklart!

Konfirmandstart 

Du får en inbjudan i oktober till en första träff i november. Sedan blir det en kvällsträff vid jul och en vid påsk, på hemmaplan. Under våren, 29/4-1/5,  har vi ett ”förläger”på Munkviken. Därefter träffas gruppen två veckor under sommaren (v.25 och v.26) En av dessa veckor blir på ”hemmaplan” och den andra veckan blir på Munkviken. Ni kommer vara hemma under midsommarhelgen. 

Konfirmation 

Första helgen i juli 2023.