Någon håller en äldre persons händer.
Foto: Shutterstock

Leva vidare-grupper

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas alltför tung. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.

Leva vidare-grupper/sorgegrupper anordnas regelbundet i våra församlingar. Kontakta diakon i din församling för mer information. 

Aktuella grupper:

Leva vidare-grupp i Byske

Ibland kan sorgen efter ett dödsfall kännas alltför tung. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.