Foto: Kristina Strand-Larsson/IKON

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ansvarar även för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. 

Kyrkorådet i Skellefteå pastorat består av tio ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Levande kyrka i Skellefteå pastorat:

Arne Olofsson (ordförande), Curt Edvardsson och  Per-Ewerth Lindgren.

Socialdemokraterna:

Marie Louise Bystedt (vice ordförande), Lars Lundmark, Raija Melender, Gurli Renfors och Daniel Steinwall.

Centerpartiet:

Ellenor Forsell Lindberg och Kurt Vallmark.

Ersättare:

Annelie Näsström (LK), Birgitta Burström (LK), Dick Lundmark (LK), Hans Marklund (S), Rose-Marie Lundberg (S) och Björn Lundström (S).