Kyrkoherde Ulrika Markgren i ett växande Skellefteå
Foto: Jonas Westling

Kyrkoherde

Svenska kyrkan i Skellefteås kyrkoherde sedan 2019 heter Ulrika Markgren.

En kyrkoherde har många roller. Som kyrkoherde är Ulrika självskriven ledamot i kyrkorådet, samtidigt som hon är verkställande chef i pastoratet, med ansvar för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Som kyrkoherde fungerar Ulrika också som pastoratets andliga ledare. Det innebär att de beslut som hon fattar, är grundade i såväl samhällets förordningar som i teologin.

Om Ulrika

Ulrika är född och uppvuxen i Lycksele församling. 1986 blev hon EFS-pastor och arbetade i Umeåområdet. 1991 prästvigdes Ulrika för tjänst i Svenska kyrkan och har efter detta funnits i Tegs församling och Farsta församling. 

2018 återvände Ulrika till Norrland och tillträdde tjänsten som församlingsherde i Kågedalens församling. Efter ett drygt år i Kågedalen blev hon kyrkoherde för Skellefteå pastorat.