Korsordet

Här hittar du Lars Burmans korsord i Växa.

Lars skapar korsord på heltid

 

Lars Burman, Umeå, har skapat uppemot 5 000 korsord.

– Jag gör ungefär ett korsord om dagen, berättar han.

 

Den 66-årige pensionären är född och uppvuxen i Slagnäs i Arjeplogs kommun.

– Familjen flyttade till Skellefteå när jag var sju år gammal.

Han gick årskurs 1-9 på Morö- och Kanalskolan.

Lars Burman Foto: Privat

– Vi flyttade till Gävle när det var dags för mig att börja läsa på gymnasiet.

Skrivit läroböcker 

Lars Burman, som är utbildad lärare, har jobbat som pedagog i drygt 15 år och han har också skrivit olika läroböcker.

– Från början gjorde jag korsord lite på sidan om, men sedan 20 år tillbaka gör jag det på heltid.

Han skräddarsyr korsord efter kundernas önskemål. Allt från riktigt svåra till mer lättillgängliga.

– Korsord fungerar som sällskap för många. 

Nöje att lösa 

Korsordsmakaren hävdar att det främst ska vara ett nöje att lösa korsord.

– Men jag har också ambitionen att några saker i korsordet ska vara allmänbildande.

Vad kännetecknar ett bra korsord?

– Svårighetsgraden. Ett bra korsord ska ha några kluriga lösningar, men det ska också ha något överraskande, säger Lars Burman.

Bibliska personer 

När han konstruerar korsord är det bilden eller bilderna som är utgångspunkten för texten i de gula rutorna.

– Bilden bör vara anpassad till något sakralt och/eller en viss årstid. Ibland gör jag korsordet utifrån ett visst tema, exempelvis utanförskap, kyrkan och de unga. Några bibliska personer eller platser brukar han också försöka få med i krysset.

– Eftersom jag, som före detta lärare, gärna vill vara en folkbildare brukar jag ta med litet allmänbildande kunskaper som kan ge insikter och aha-upplevelser.