Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Kontakt kyrkogårdsexpeditionen

Kyrkogårdshandläggarna på kyrkogårdsexpeditionerna svarar på frågor om gravar, gravsatta, skötsel, med mera. I Coronatid ber vi dig att i första hand ta kontakt via telefon, e-post eller traditionell post.

Kyrkogårdshandläggarna på kyrkogårdsexpeditionerna svarar på frågor om gravar, gravsatta, skötsel, gravstenar, innehavare, olika gravskick, urn- eller kistgravar, minneslund och askgravlund. 

De tar också hand om besök från allmänheten, de som vill fylla i arkiv mm, fakturor för skötsel och beställningar samt förmedlar kontakt till respektive kyrkogård/arbetsledare.