Foto: Madelen Zander /Ikon

Kontakt församling och kansli

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingar och kansli.

skellefteå pastorat

Postadress:
Box 376
931 24 Skellefteå 
Besöksadress:
Storgatan 63
931 32 Skellefteå

Mejl:
Skellefteå pastorat

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/skelleftea

Telefon:
Pastoratskansliet 0910-70 84 00

Bokning 0910-70 84 04

Kyrkogårdsexpeditionen 0910-70 84 15.

Kommunikation 0910-70 84 20 eller 0910-70 84 21

Kyrkoherde

Bokning

Ekonomi och lön

Fastighet och begravning

HR-specialist

Kommunikatörer