Konfirmation i Jörn-Boliden

Vill du veta mer om kristen tro och meningen med livet? Då är konfirmation i Svenska kyrkan något för dig!

Under konfirmationstiden får du upptäcka och lära dig mer om Gud, Jesus och kyrkan, men också om livet, kärleken och dig själv. Du får möjlighet att fundera kring stort och smått tillsammans med andra.

Konfirmation är mycket. Det är skratt och allvar, läger och andakt, nära vänner och nya vänner. Konfirmationens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Då samlas vi till fest och glädje i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. 

Hur det går till

Just nu pågår förberedelserna inför läsåret 2022/23. Detaljerna är inte klara, men om du har en kompis som konfirmerats här tidigare, så kan hen berätta att vi brukar ses i Bolidens församlingshem en dag varannan vecka. Vi kommer troligtvis också att åka på ett eller ett par läger. Varje träff har ett eget tema som vi tar oss an på lite olika sätt. 

Vad kostar det?

Du behöver inte betala någonting. Församlingen står för alla kostnader, som fika, läger, osv.

Du är välkommen!

Det är allas rätt att konfirmeras, men det kanske inte alltid sker på samma sätt. Fungerar inte vårt upplägg för dig, så finns alternativ i församlingar omkring oss och i Luleå stift. Behöver du något eller någon för att få veckoträffarna eller lägren att fungera? Prata med oss så hittar vi den bästa lösningen för just dig!

Inte döpt?

Du behöver inte vara döpt eller tillhöra Svenska kyrkan för att vara med i en konfirmandgrupp. Om du väljer att konfirmeras så döps du under konfirmandtiden.

Under konfirmationstiden samtalar vi kring allt från ursprunget till det yttersta, det sista. Alfa (α) till omega (ω). Vi får följa livets resa likaväl som världens resa och gudstjänstens resa.