Foto: Magnus Aronson /Ikon

Informationsbrev provtryckning

Information om provtryckta gravstenar har börjat skickas ut till berörda gravrättsinnehavare.

Informationsbrev om provtryckta av gravstenar har börjat skickas ut. Om du som förvald innehavare av gravrätten fått detta brev betyder det att gravstenen vid provtryckning fått anmärkning. I brevet finns information om hur du åtgärdar dessa anmärkningar.

Om du har några frågor, kontakta kyrkogårdsexpeditionen. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan