Ideellt arbete

Att vara frivillig, ideell medarbetare, volontär ... Alla dessa begrepp uttrycker en och samma sak: Engagemang och lust att göra en insats.

Svenska kyrkan bärs av frivilliga krafter, som på olika sätt arbetar hand i hand med anställda, i en gemensam kallelse att möta sin nästa med evangeliet.
I Skellefteå pastorat och dess fem församlingar är redan många med och arbetar frivilligt.
Det finns flera sätt att engagera sig - från färdiga och inarbetade uppgifter till den där idén som just du går och bär på. Ett engagemang kan se olika ut över tid och rum, men grundtanken är att det ska vara lätt att börja och lätt att ta ett steg tillbaka.
Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man kan vara engagerad. Kanske är det två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Varje insats är lika värdefull.

Du är viktig!

Skellefteå pastorat är ansluten till Volontärbyrån, Svenska kyrkan. Där har skapats en webbplats som konkretiserar medlemsengagemanget och ökar delaktigheten i det lokala församlingslivet.
Vi som pastorat beskriver de behov av insatser som behövs för att utveckla församlingslivet.
Uppgifterna marknadsförs sedan så konkret som möjligt så att du som vill engagera dig kan ta ställning.
Finns där en uppgift som passar dig?
Välkommen att besöka Volontärbyråns webbplats:
Volontärbyrån

Kontakt i Skellefteå pastorat: P-O Sjödin, 0910-70 84 20, och Linda Randgard, 0910-70 84 21, på Kommunikationsavdelningen.

Volontär i Svenska kyrkan