Foto: Linda Randgard

Helgmålsbön från Sjukhuskyrkan inför Sexagesima/Reformationsdagen

Helgmålsbönen inleds vid en dialysapparat på Skellefteå lasarett. Genom dialysen hjälps patienter med bl.a. njursvikt till ett rikare liv. Torbjörn Degerström hittar paralleller till livet med Kristus.

Vi möts i Sjukhuskyrkans andaktsrum på Skellefteå lasarett för en helgmålsbön med temat ”Det levande ordet”. 

Sjukhusprästen Torbjörn Degerström leder andakten och vi får textläsning av sjukhuspastor Lillemor Ivansson samt bön av Stellan Lindgren, sjukhuspräst. Arbetslaget sjunger en välsignelse i slutet av andakten. 

 

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om möten med människor i den situation som de just då befinner sig i. Ibland får våra medarbetare gå med ett stycke på livsvägen, ibland får de vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Läs mer om verksamheten här


 Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.