Per-Anton Hedenström sitter vid ett bord och dricker kaffe. Han har tänt ett ljus.
Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Selet-Byske inför 3 söndagen efter trettondagen.

Vi hälsar på Per-Anton Hedenström i hans snickar/skaparverkstad i Selet strax väster om Byske. Han delar tankar om skapande och hur Jesus skapar tro i våra hjärtan.

Vad tycker du om att skapa? Hos Per-Anton trängs verktyg med renhorn, träämnen till knivar och kosor. Per-Anton har alltid tyckt om att arbeta med händerna och hittar också tillbaka till hur Jesus använder vårt skapande i sin skapelse för att just skapa tro. 

Per-Anton Hedenström är f.d. medarbetare i Byske-Fällfors församling och arbetar numera inom skogsbruket och driver även egen verksamhet inom konsthantverk.  

Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.