Foto: Janne Lindberg

Andakt i allhelgonatid från Kusmarks kyrka

Vi tänder ljus i Kusmark. Hilding Carlsson berättar om traditioner kring ljuständning och Jörgen Klingstedt delar tankar med oss, om ljuset som övervunnit mörkret.

Hilding spelar också sin egen omarbetning av psalmen I Himmelen I Himmelen på Kyrkans stora Grönlundsorgel.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans insatser i det krigsdrabbade Ukraina. Detta gör du enklast via Swish på nummer 9001223.


Du kan behöva gdkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.

Besök gärna kyrkogården under allhelgonahelgen!

Allhelgonamusik

Vi bjuds på musik i allhelgonatid i flera av våra församlingar. Klicka här för mer information!