Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravskötsel 2023

Gravskötsel - Vård och plantering

Plantor, vattning, ogräsrensning, gödsling, kantskärning, bortplockning av sommarblommor och jordförbättring.
Löpande avtal (1 faktura/år) f n 900 kronor

Avräkningsavtal

Vill man betala in en summa som täcker kostnaden för skötsel i ett antal år kan man teckna ett avräkningsavtal. Summan man betalar in är då uppräknad då vi inte kan veta hur kostnaden för blommor ser ut framöver. 

 5 år  f n  6 800 kronor
10 år f n 13 600 kronor
15 år f n 22 950 kronor

Vi garanterar skötsel i 5, 10 resp 15 år, finns det sedan pengar kvar efter avtalstiden gått ut så fortsätter skötseln så länge pengarna täcker årskostnaden för skötseln. När pengarna börjar ta slut meddelas det med brev. Man kan inte teckna ett avtal som sträcker sig längre än gravrättstiden.

Plantering av perenner (Nyhet)

Vi utför plantering av perenner som förvaltningen väljer, vattning, ogräsrensning, gödsling, kantskärning, delning av perenner, trimning, jordförbättring och efter avtalets slut återgår perennerna till förvaltningen och vi återställer planteringsytan i ursprungligt skick. Avtalet går att förlänga innan periodens slut.
5 årigt avtal f n 4000 kronor

Skötsel av gravar där innehavaren planterat egna blommor (Nyhet)

Vi utför vattning, ogräsrensning, gödsling, kantskärning, trimning, bortplockning av sommarblommor och jordförbättring. Vi ansvarar inte för blomkvaliteten.
Löpande avtal (1 faktura/år) f n 780 kronor

Endast vattning under perioden 13/6-2/9

Ni planterar själv, vi vattnar. Vi tar dock inte ansvar för blomkvaliteten.
Löpande avtal (1 faktura/år) f n 500 kronor

Insådd av blomkulle

Ni väljer att så gräsmatta istället för blomplantering. Ytan hålls i vårdat skick av Kyrkogårdsförvaltningen.
Engångsbetalning, (faktura) f n 500 kronor

Gravskötsel (färgskala)

Gul = Plantering och skötsel av sommarblommor.
Röd = Plantering och skötsel av perenner.
Grön = Skötsel där innehavaren planterat egna blommor.
Blå = Vattning.

Har du frågor gällande priser, kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel