Församlingar

Skellefteå pastorat är en samverkan mellan fem församlingar i de nordöstra delarna av Västerbotten med cirka 43 000 medlemmar.