Digitala gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst på webben! Här hittar du helgmålsböner, söndagsgudstjänster och kortare andakter.

Helgmålsbön

Välkommen att ringa in helgen med helgmålsbön från någon av våra fem församlingar. Helgmålsbönerna publiceras lördagar kl 18.00.

Gudstjänster

Varje söndag firas huvudgudstjänst i våra fem församlingar. I arkivet kan du se tidigare inspelade gudstjänster. På lördagar kl 18.00 lägger vi ut en helgmålsbön från någon av våra kyrkor.

Andakter

För digitala andakter, välj något av alternativen nedan. Andakterna fylls på med viss regelbundenhet. Saknar du någon andakt kontakta kommunikatörerna.

Live

På denna sida sänder vi live, gudstjänster och musik från Svenska kyrkan i Skellefteå.

Gudstjänstarkiv

Här hittar du ett urval av de digitala gudstjänster vi sänt under 2020 och 2021. Här finns också tidigare sända helgmålsböner fram till dags dato.