De tolv äventyren - Munkviken 2022

I denna grupp får vi ge uttryck för våra tankar och funderingar kring de stora livsfrågorna genom de tolv äventyren. Det blir minst tolv äventyr: Bågskytte, paddling, kastbana livräddning flottbygge, pilgrimsvandring , stenkånkande, upplevelsevandringar m.m.

Konfirmandstart

Du får en inbjudan till första träff under vecka 41

Den här gruppen träffas två veckor under sommaren. Vi träffas ett par gånger under hösten och våren. Veckan före midsommar träffas vi varje dag sedan är vi lediga under midsommarhelgen och därefter åker vi till Munkvikens lägergård under en vecka.

Konfirmation

Första helgen i juli.