Foto: Pixabay

Bibelsamtal i Sankt Olovsgården

Välkommen till samtal kring aktuella bibeltexter.

Mer information kommer när verksamheten startat upp efter pandemiuppehållet.