Foto: Louise Hedberg /Ikon

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan

När en person som inte tillhört Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i kontaktas. Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällehelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Församlingens gravkapell kan användas för begravningsceremoni och bokas via bokningen på Skellefteå pastorat.

Om den döde tillhör ett annat kristet samfund eller annan religon vänder anhöriga sig till sitt samfund för den religösa akten.

En borgelig begravningsceremoni kan utformas enligt egna önskemål. Det är inget krav på att man måste anlita en borgerlig begravningsförättare utan anhöriga kan själva genomföra akten. Om de anhöriga önskar borgerliga begravningsförättare, kan kommunen och begravningsbyråerna lämna upplysningar om det. Alternativet finns också att inte ha någon begravningsceremoni alls.