En liten flicka sitter i knät på sin mamma och ler mot en flicka bredvid henne som sträcker fram en docka.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Arbete med asylsökande i Jörn-Bolidens församling

I Jörn-Bolidens församling bedrivs ett omfattande arbete med orternas asylsökande.

Att komma som till ett helt nytt land och dessutom vara på flykt är en livsutmaning som är verklighet för väldigt många. I Jörn och Boliden har asylmottagningen under åren varit omfattande och Svenska kyrkan arbetar aktivt med integrationsprojekt och verksamheter som är till hjälp och stöd för nyanlända. 

 

Bland annat kan nämnas Barn i väntan-projektet som är en pedagogisk gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen/ integrationsprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i. BIS vänder sig till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige eller är asylsökande.