Kyrkoherde Ulrika Markgren sitter vid sitt köksbord och 4 ljus är tända i adventsstaken.
Foto: Janne Lindberg

Adventsandakt med kyrkoherde Ulrika Markgren.

I vår digitala andakt inför fjärde söndagen i advent möter vi Ulrika Markgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan Skellefteå, i hennes bostad för en Maria-andakt.

Den fjärde adventssöndagens fokus ligger hos Jesu moder Maria. Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud.

Vi får musik av Hanna Markgren, flöjt och Peter Larsson, piano, inspelad från Sankt Olovs kyrka. 

Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans julkampanj ”Bryt en tradition”. 
Läs mer om kampanjen här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.