Från Kristus till Konstantin

TV Tips!

Historieprofessorn Jonathan Phillips reser genom kristendomens 400 första år och utforskar dess triumfer och vedermödor.