Förtroendevalda

Mandatperioden 2018 - 2021

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande: Ingvar Andersson

Vice ordförande: Stefan Friman

Sekreterare: Anne Blidsäter

KYRKORÅDET

Ordförande: Kurt Lennartsson

Vice ordförande: Tommy Mases

Ledamöter: Stefan Friman, Mariann Salomonsson, Ann-Christin Andersson, Aina von Bredow och Ingvar Andersson

Ersättare: Eva Johansson, Lenah Aschan, Börje Andersson och Arne Gunnarsson

FÖRSAMLINGSRÅDET I SKATELÖV

Ordförande: Aina von Bredow

Vice ordförande: Lenah Aschan

Ledamöter: Laila Johansson, Karin Darwish, Anita Gustafsson, Tommy Mases och John Karlsson

Ersättare: Kurt Lennartsson, Anna Fridvall, Åsa Kjellsson och Peter Johansson

FÖRSAMLINGSRÅDET I VÄSTRA TORSÅS

Ordförande: Eva Johansson

Vice ordförande: Nils-Gunnar Skoglund

Ledamöter: Arne Gunnarsson, Eivor Gyllensten, Anne Blidsäter, Lisbeth Holmqvist och Jimmy Petersson

Ersättare: Arend Nijhof, Anne-Christin Yngvaldsson, Annelie Ekman och Ann Gustafsson-Lindh

Kyrkoherde Tord Mårtensson är ledamot i kyrkorådet och församlingsråden

REVISORER

Auktoriserad revisor: Leif Göransson

Förtroendevalda revisorer: Tommy Eriksson och Lennart Axelsson

Ersättare: Susanna Holmgren och Yvonne Folkesson