Meny

Sorgen har sin tid ...

Det är inget vi vill uppleva, men det är inte heller något vi kommer att kunna undvika. Sorgen har sin tid i våra liv, och det är viktigt för vår själsliga jämvikt att vi låter den ha det. Även om sorgens rum är obehagligt att stanna i, så måste vi vänta där till dess att livet hämtar ut oss igen. Annars hinner vi inte läka de sår som avskedet skapar.

Sedan länge talar vi om ett sorgeår. Även om sorgen inte har någon klocka, så är det en extra påfrestning för oss att uppleva de allra första tillfällena utan den som vi sörjer. Allt från första gången jag köper mjölk utan att han eller hon ska dricka den, till födelsedagar och julfiranden, utan… De flesta första gången, ryms inom ett år.
Men vi behöver inte vara ensamma i sorgens rum. Vi kan bjuda in dem som är villiga att  finnas där med oss.

Sorgegruppen
En sorgegrupp är en samtalsgrupp för människor som drabbats av sorg.
I Skarpnäcks församling erbjuds den som förlorat en livspartner regelmässigt att delta i en sorgegrupp. 

Gruppen leds oftast av en präst och en diakon. Brukligt är att gruppen träffas vid sex tillfällen under en och en halv timma vid varje träff med ett intervall av två veckor mellan träffarna. Gruppen bör avrundas med en återträff av mera social karaktär ungefär två månader efter avslutad grupp. En grupp bör inte överstiga sex deltagare för att var och en ska få gott om utrymme i gruppen.

Sorgegruppens enastående förmåga att erbjuda en blandning av samtal med människor i en liknande livssituation som min egen, samt professionella samtalsledare, går inte att överskatta.

Erfarenheten säger att det efter två till tre månader efter dödsfallet börjar bli aktuellt att söka bearbeta sin sorg på ett konkret sätt genom samtal med andra. Efter sex månader kan vardagens bekymmer börja skymma denna önskan.
Läs mer om aktuell sorgegrupp

Särskilda omständigheter
Att mista en medmänniska som vi älskar är alltid svårt och innebär en kris. Dock går det inte att förneka att vissa förluster oftare leder till en svårare kris än andra. Att förlora ett barn är en sådan förlust, eller en livspartner och förälder som fortfarande befinner sig mitt i livet.
Då detta trots allt är mera ovanligt erbjuder församlingen i dessa fall oftast en enskild serie samtal med präst eller diakon som tillsammans med de sörjande bearbetar sorgen.

Enskilda samtal
Församlingens präster och diakoner har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i sorg. Det finns alltid möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Ring församlingsexpeditionen eller kontakta någon av dem direkt

Rött keramikhjärta som gått i två delar.