Skilda världar

Stödgrupp för barn med separerade eller skilda föräldrar

Enheten för Familje- och Närverksstöd anordnar tillsammans med Skarpnäcks församling grupper för barn vars föräldrar är skilda eller separerade.

Grupper för barn från 6 år och uppåt. 

Vill du veta mera om gruppen eller ställa ditt barn i kö kontakta:

Familjebehandlare Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning,
Pernilla Dahlgren tel: 08-508 17 306

Förskollärare Skarpnäcks församling,
Åsa Engström tel: 08-505 815 20

Diakon Skarpnäcks församling
Pia Petersen tel: 08-505 815 57

Skilda Världar är en stödgrupp för barn som har skilda/separerade föräldrar. En skilsmässa och även tiden därefter kan innebära svåra förändringar för både föräldrar och barn. Många barn klarar det bra, andra kan behöva lite stöd och hjälp på vägen. I utvärderingar från vår stödgruppsverksamhet framkommer det att barnen har stor glädje av att dela erfarenheter och upplevelser med andra barn som har en liknande situation.

Syftet med gruppen är:
att ge barn en mötesplats där de får prata om hur det är att ha
föräldrar som inte bor tillsammans.
att ge möjlighet att förstå och uttrycka tankar, känslor och upplevelser.
att ge ökad kunskap om hur skilsmässa påverkar alla i en familj.
att uppmuntra till att formulera och våga uttrycka egna önskningar och behov och om det behövs få hjälp och stöd.

Gruppens innehåll:
Tillsammans med två ledare samtalar barnen kring olika teman och utifrån dem arbetar man också med skapande aktiviteter, lek och olika slags övningar. Samtalen kan till exempel handla om hur man klarar förändringar, hur det är att bo på två ställen, saknad efter en förälder man inte träffar så ofta, för- och nackdelar med nya familjer, svårigheter när föräldrarna fortsätter att bråka och vilka möjligheter man som barn har att påverka och förändra.

Gruppträffarna pågår 2 timmar, sammanlagt 10 gånger, efter skoltid. Varje gång fikar man tillsammans. Vanligtvis deltar mellan 5-6 barn i gruppen.

Innan gruppen startar träffar ledarna varje barn enskilt, tillsammans med en eller båda föräldrarna. Föräldrar vars barn deltar i gruppen erbjuds föräldramöten på kvällstid. Ledarna berättar då om hur en gruppträff går till och vilka teman barnen arbetar med.

Gruppverksamheten anordnas av:
Enheten Förskola och fritid (Skarpnäcks stadsdelsförvaltning) och utgår från handboken:
"Mina föräldrar är skilda" (Andersson och Grane / BRIS).