Körer & musik

Där orden inte räcker till tar musiken vid. Musiken går direkt till människors hjärtan.