GDPR: Deltagare i verksamhet

Så här skyddas dina personuppgifter om du deltar i verksamhet inom Skarpnäcks församling.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För de allra flesta verksamheter i Skarpnäcks församling behövs ingen hantering av personuppgifter. Men för vissa verksamheter som sträcker sig över tid, till exempel körer, läger eller andra tillfälliga verksamheter, behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är medgivande. När verksamheten är över raderas de uppgifter vi har om dig.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som Skarpnäcks församling samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i församlingens verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat olika former av kommunikation till dig om innehåll i verksamheter (exempelvis tid och plats för en kör ) eller en lista på allergier (exempelvis inför ett läger).

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. 

Läs mer i Skarpnäcks församlings integritetspolicy

Vid frågor om församlingens behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till skarpnack.forsamling@svenskakyrkan.se